Sunday, 11 December 2011

1. PERSEPSI ESTETIK

KANDUNGAN
Pengetahuan dan kefahaman Bahasa Muzik. Dalam aspek ini, murid mengetahui dan memahami konsep bagi unsurunsur asas dalam muzik dan selanjutnya berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis muzik. Untuk mencapai tujuan itu murid mendengar, mengajuk, merasa, memberi respon, membuat lakuan, menyanyi, memainkan alat muzik, membaca dan menulis.

1.1 Irama

1.1.1 Detik, Tekanan dan Meter
Detik
Pembahagian meter: 2 3 4 6
4 4 4 8
Tekanan: tekanan detik dalam meter 2 3 4 6
4 4 4 8

1.1.2 Tempo
Pelbagai tempo : lambat; cepat; sederhana.

1.1.3 Nilai not dan nilai tanda rehat
Nilai not : semibrif; minim bertitik; minim; krocet; kuaver; semi kuaver
Nilai tanda rehat: semibrif; minim; krocet; kuaver.

1.1.4 Corak irama
Corak irama pada rentak: mac; waltz; masri; zapin; inang; joget; sumazau.
Corak irama pada ostinato: ostinato irama.

1.2 Melodi
 

1.2.1 Pic
Aras pic: pic tinggi; pic rendah.
Jenis pergerakan pic: menaik; menurun; mendatar; bertangga; melompat.
Solfa: do re mi fah soh lah ti do’ re’.

1.2.2 Skel
Skel diatonik: major; minor harmonik.

1.2.3 Warna ton
Warna ton pelbagai sumber bunyi: suara; alat muzik; perkusi badan; bahan improvisasi; bunyi alam sekitar.

1.2.4 Harmoni
Jenis iringan dalam harmoni: melodi kaunter; dron; ostinato melodi.

1.2.5 Tekstur
Deskripsi tekstur dalam muzik solo dan muzik berkumpulan: tebal; nipis.
Jenis lapisan suara dalam tekstur: melodi kaunter; dron.

1.2.6 Bentuk
Pembinaan bentuk : frasa.
Jenis bentuk muzik: AB; ABA.

1.3 Ekspresi
 

1.3.1 Dinamik
Aras dinamik: lembut; kuat.
Perubahan dinamik: beransur lembut; beransur kuat.

1.3.2 Mud
Deskripsi mud dalam muzik: riang; sedih; bersemangat;
cemas; takut; tenang.
 
1.4 Sistem notasi
 

1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat

1.4.2 Tanda isyarat dan istilah
 

No comments:

Post a Comment