Sunday, 11 December 2011

2. PENGALAMAN MUZIKAL

Pengetahuan dan kemahiran asas dalam nyanyian dan permainan alat muzik. Dalam aspek ini murid melibatkan diri dalam aktiviti nyanyian dan permainan alat muzik. Murid membina kemahiran menyanyi dan
bermain alat muzik mengikut teknik yang betul secara amali.

2.1 Pengetahuan teknik

2.1.1 Teknik dalam nyanyian: postur; pernafasan; pengeluaran ton; sebutan.
2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi: postur; cara memegang; cara memainkan.
2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder: postur; pernafasan; penjarian; penglidahan; penghasilan ton.
2.1.4 Kriteria persembahan : keseimbangan; kesepaduan; koordinasi; etika.

2.2 Pengalaman muzik

2.2.1 Menyanyi: menyanyi pelbagai jenis lagu terdiri daripada lagu kanak-kanak, lagu patriotik, lagu budaya masyarakat Malaysia.
2.2.2 Memainkan alat perkusi: memainkan alat perkusi ringan; dram getar; dram tenor; dram bes bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.


2.2.3 Memainkan rekoder

No comments:

Post a Comment