Sunday, 11 December 2011

3. EKSPRESI KREATIF

Menyatakan persepsi, perasaan dan idea kreatif.

Dalam aspek ini murid meluahkan fikiran dan perasaan kreatif melalui aktiviti meneroka, mengimprovisasi dan membuat ciptaan berasaskan bunyi. Murid memilih, mengubah, memodifikasi, mengadaptasi,
menyusun atur dan membentuk bahan muzik.

3.1 Penerokaan
Pengalaman menemui: meneroka pelbagai bunyi.

3.2 Improvisasi
Pengalaman kreatif: mengimprovisasi lirik, corak irama, dan melodi

3.3 Reka Cipta
Pengalaman kreatif: mereka cipta corak irama.

No comments:

Post a Comment